wtorek, 26 kwietnia 2011

Jak można odczytać dokument OpenOffice (.ODT, .ODS, .ODP) za pomocą MS Office 2007?

Dotychczas nie było możliwe otwieranie bądź zapisywanie za pomocą Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) dokumentów w formacie Openoffice. Microsoft stanął jednak niedawno na wysokości zadania i udostępnił taką możliwość w najnowszym ServicePack-u do MS office 2007.
Po zainstalowaniu SP2 do Microsoft Office 2007 jest możliwe zarówno odczytywanie jak i zapisywanie plików w formatach OpenOffice (.ODT - Word, .ODS - Excel i .ODP - PowerPoint). Wystarczy wybrać z menu Zapisz jako, następnie Plik tekstowy OpenDocument i i nadać nazwę dokumentowi. Nadanie rozszerzenia .ODT wykona się automatycznie. Analogicznie wyglada sprawa z Excelem i PowerPointem.
W MS Office 2010 funkcja zapisywania dokumentów w formacie OpenOffice została zaimplementowana od początku. Z tym, że format dokumentu wybiera standardowo tak jak inne: Wybieramy z menu Plik funkcję Zapisz jako, a następnie na dole nowootwartego okna w polu Zapisz jako typ: wybieramy Plik tekstowy OpenDocument (*.odt) lub Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (*.ods) (w przypadku Excela) czy Prezentacja OpenDocument (*.odp) (PowerPointa).
Sytuacja odwrotna, czyli zapisywanie i odczytywanie dokumentów Microsoft office za pomocą OpenOffice była możliwa od początku istnienia pakietu OpenOffice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz